S. O. S.
Mše svatá za české „děti ulice“ a za Dům Šance 2017

23. dubna 2017 proběhla mše svatá za české „děti ulice“ a za Dům Šance. Zpěv známé mezzosopranistky Edity Adlerové, která netradiční mši zahájila, mnohé dojal. Virtuozita varhaníka Jaroslava Tůmy byla samozřejmě většině přítomných dopředu známa… Sbor Všelijak mnohé překvapil, protože nadšení sboristů bylo více než zjevné a interiér kostela z nich navíc udělal vpravdě profesionální těleso. I když mše svatá celebrovaná P. Stanisławem Górou trvala, jak je zvykem, další hodinku, pozornost nikdo neztratil, protože jeho slovo bylo velmi živé. Díky vstřícnosti pana faráře Zoltána Balgy jsme mohli uskutečnit mši v krásných prostorách kostela sv. Jindřicha u Jindřišské věže v centru Prahy pod záštitou Jeho Excelence pana biskupa Mons. Václava Malého za účasti ministra kultury pana Daniela Herman a předsedkyně Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové paní MUDr. Mileny Černé a členky VDV psycholožky Dany Němcové, kteří se na závěr vyfotili s Lászlem. Abyste si dokázali průběh mše představit, přikládáme alespoň pár fotek. A snad příště přijdete i Vy. Budeme se na Vás těšit.