S. O. S.
Dům Šance – nouzový provoz
Školská 26, 110 00 Praha 1

Centrum je pro klienty otevřeno:

PRACOVNÍ TERAPEUTICKÁ DÍLNA:
ÚTERÝ-STŘEDA-ČTVRTEK OD 11:20 DO 17:00

VOLNÉ SETKÁNÍ S LÁSZLEM NEBO S PAVLEM: ČTVRTEK

Dům Šance v rámci PRACOVNÍ DÍLNY nabízí:
 • alternativní vzdělávání v rámci PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY s cílem získat běžné sociální návyky
 • odměnu za práci na konci každého měsíce
 • potravinový program
 • pitný program
 • pomoc s hledáním práce
Dům Šance v rámci volného setkání s Lászlem nabízí:
 • povídání s Lászlem, co tě trápí, jaký máš problém, chceš ho řešit?
 • odbornou psychoterapii
 • arteterapii
 • kanisterapii (terapie dotekem se zvířaty)
 • počítače a internet
  (vlastní e-mail, práce, bydlení – zdarma, ostatní za symbolický poplatek)
 • rybičky (pouze na dívání)
 • potravinový program (POZOR: s Lászlem poznáte i maďarskou kuchyni)
 • pitný program
 • playstation
 • virtuální sporty (box a tenis)
připravujeme: dramaterapii

Dům Šance vznikl v roce 2003 v Praze 5, kde fungoval do července 2008, než nám vedení Městské části Praha 5 v čele s tehdejším starostou JUDr. Milanem Jančíkem dalo i s klienty vyhazov na ulici před plánovanou rekonstrukcí. Ač se nás zastávala tehdejší ministryně po lidská práva a menšiny MUDr. Džamila Stehlíková nebo JUDr. Cyril Svoboda, nic nepomohlo a z Prahy 5 se Dům Šance přestěhoval do nouzového provozu do komerčních prostor, které jsme byli schopni financovat jen díky přízni podporovatelů, a začalo martyrium jednání s městskými částmi i s magistrátem, kde jsme maximálně obdrželi sliby, ale reálně pomoci nikdo nechtěl.
V rámci hledání pomoci jsme oslovili i JUDr. Petra Šimerku, tehdejšího ministra práce a sociálních věcí, který se s naší prosbou otočil na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který naší prosbě vyšel vstříc. Díky tomu se v únoru 2012 Dům Šance přestěhoval do nebytových prostor v Moskevské ulici, a i když nouzový provoz Domu Šance zatím pokračuje, byl 22. března od 11:00 zahájen oficiálně provoz Domu Šance v Moskevské ulici na Praze 10.

Vzhledem k rozsáhlosti kauzy Domu Šance se tomu, co se dělo, věnuje speciální rubrika:

Za zvláštní pozornost ale stojí S.O.S. dopis od „dětí ulice“.

Od roku 1997 se klienti každoročně scházejí na Štědrý den od 12:00 do 22:00 u štědrého stolu Projektu Šance.