S. O. S.

Prohlášení pro tisk a média k výpadům vedení úřadu MČ Praha 5 proti
DOMU ŠANCE

Vážená paní, vážený pane.

Dovolujeme si Vás informovat, že vedení Městské části Praha 5 dne 29. dubna 2008 dopisem bez udání důvodů vypovědělo smlouvu s občanským sdružením Projekt Šance na budovu, kde sdružení realizuje program DOMU ŠANCE – První preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí…

Starosta městské části Praha 5 v médiích prohlásil, že Dům Šance není využíván, „aspoň podle internetových stránek nevykazuje žádnou činnost“. Tvrzení je v rozporu s životem v Domě Šance a se S T A T I S T I K O U PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY, kterou Projekt Šance, o. s., představil na tiskové konferenci k oficiálnímu otevření „Terapie prací“, která byla ve zkušebním provozu naplno od června 2007.

Paní Anna Grušová /SZ/, členka sociálního výboru na úřadu MČ Praha 5, na podporu Projektu Šance uvedla: „Jako ředitelku organizace pracující s migranty, která má dlouholeté zkušenosti s prací s lidmi často na okraji společnosti, mě velmi mrzí, že o potřebách unikátního projektu DOMU ŠANCE rozhodují politici zřejmě bez znalostí takovéto práce i zájmu o problémy dané skupiny lidí. Projekt DOMU ŠANCE je z hlediska humanitárního i sociálního v Praze velmi potřebný a je smutné, že ani sociální výbor Prahy 5 o Domu Šance nejednal a nepomohl…“

JUDr. Milan Jančík /ODS/ se snaží rozhodnutí rady, které předsedá, zdůvodnit před médii. V poslední době důvody výpovědi mění a upravuje. Zřejmě podcenil, že Dům Šance v minulosti navštívila celá řada osobností veřejného i politického života, které mají jiné poznatky a projekt DOMU ŠANCE monitorují a podporují.


MUDr. Džamila Stehlíková, ministryně vlády ČR (24. 12. 2007 – Štědrý den)
Biskup Václav Malý (18. 3. 2008)
Petr Muk ( 5. 12. 2005 – Mikuláš v Domě Šance)
Petr Novotný (5. 12. 2005 – Mikuláš v Domě Šance)
MUDr. V. Volf, primář kliniky dětí a dorostu FNKV ( 24. 12. 2006 – Štědrý den)
Marie Rottrová (24. 12. 2006 – Štědrý den)
Marta Kubišová (Dům Šance navštěvuje dlouhodobě)

a nespočet dalších… mj. MUDr. Věra Kaštánková – venerolog, Dagma Pášová – rómská aktivistka, zástupci úřadu Městské části Praha 2, Mgr. Jitka Gjuričová – ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky, MUDr. Marie Brůčková – Národní referenční laboratoř pro AIDS…

Dana Němcová, předsedkyně správní rady Výboru dobré vůle – nadace OLGY HAVLOVÉ, navštívila Dům Šance a „terapii prací“ 24. dubna 2008, aby se osobně seznámila se situací Domu Šance i „Dětí ulice“.

Zahraniční partneři Projektu Šance mají „český projekt“ za vzor a obdivují ho.

László Sümegh, koordinátor Projektu Šance, byl donucen vyjádřit se k napadení JUDr. Jančíkem a vyjádřil se, že se jedná o DISKRIMINACI „Dětí z péče státu“ v České republice, které nezvládly přechod do běžného života a skončily na ulici.

Ministryně vlády ČR MUDr. Džamila Stehlíková, která navštívila Dům Šance na tradiční Štědrý den 2007 a zúčastnila se tiskové konference ke slavnostnímu otevření PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY, ve svém dopise, jehož část přetiskly Haló noviny, dle článku kritizuje postup radnice Prahy 5.