S. O. S.

Projekt Šance – První preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí…

Projekt Šance – The first preventive and humanitarian programme for commercially sexually abused children and adolescents, victims of trafficking in humans, living in limbo... in the Czech Republic.

Projekt Šance – Das erste Vorbeugungs – und Humanitätsprogramm für kommerziell sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche, Opfer des Menschenhandels, die in Tschechischen Republik im Vergessen leben...


Projekt Šance, o. s.
Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 827 378
NONSTOP Linka Šance
Tel./Fax/Zázn.: 222 211 797

www.sance.info * info@sance.info
Městská část Praha 5
JUDr. Milan Jančík
starosta

Nám. 14. října č. 4
150 22 Praha 5

Věc: Pozvání na tiskovou konferenci k oficiálnímu otevření PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY


Vážený pane starosto JUDr. Jančíku.

Dovolujeme si Vás pozvat na tiskovou konferenci.

PRACOVNÍ TERAPEUTICKÁ DÍLNA pro klienty Projektu Šance, o. s., bude na konci dubna fungovat jeden rok ve zkušebním provozu. Rádi bychom ji i s Vámi představili české veřejnosti/českým médiím.

Pokud by Vaše účast nebyla možná, pověřte prosím Vámi vybraného zástupce za Městskou část Praha 5, který by mohl oficiálně sdělit úmysly městské části v rámci projektu DOMU ŠANCE na Městské části PRAHA 5.

Tisková konference se uskuteční:
29. dubna 2008 od 14:00 v alternativním provozu Domu Šance, Nepomucká 5, Praha 5.

Mezi dalšími pozvanými jsou:

MUDr. Džamila Stehlíková,
ministryně vlády České republiky pro lidská práva a národnostní menšiny
MUDr. Milena Černá,
ředitelka Výboru dobré vůle – nadace Olgy Havlové
Nunzio Totaro, generální ředitel společnosti Start People (generální partner Projektu Šance, o. s.)

a kmotři PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Petr Janda, Petr Muk a Petr Novotný.


Vážený pane starosto.

Zveme Vás na prohlídku „terapie prací Dětí ulice“ před tiskovou konferencí. Pro Vaši potřebu jsme na výše uvedených kontaktech.

Laskavě Vás prosíme o potvrzení Vaší účasti, event. účasti Vámi vybraného zástupce.

László Sümegh
koordinátor
V Praze 7. dubna 2008

Motto ,,Projektu Šance“:
             Není umění někomu v nouzi dát najíst, ale naučit ho na jídlo si vydělat. Lukáš Markéta