S. O. S.

Projekt Šance – První preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí…

Projekt Šance – The first preventive and humanitarian programme for commercially sexually abused children and adolescents, victims of trafficking in humans, living in limbo... in the Czech Republic.

Projekt Šance – Das erste Vorbeugungs – und Humanitätsprogramm für kommerziell sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche, Opfer des Menschenhandels, die in Tschechischen Republik im Vergessen leben...


Projekt Šance, o. s.
Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 827 378
NONSTOP Linka Šance
Tel./Fax/Zázn.: 222 211 797

www.sance.info * info@sance.info
Pavel Plichta
pověřený vedením OOA ÚMČ Praha 5
nám.14.října č.4
150 22 Praha 5

Věc: Odpověď na Vaši žádost č. j.: OOA/1/2008/21/VV ze dne 3. 1. 2008


Vážený pane Plichto,

v příloze Vám zasíláme Vámi žádané kopie pojistné smlouvy k objektu Nepomucká 5/1253, Praha 5 (kde se realizuje alternativní provoz Domu Šance).
 1. Vaše žádost ze dne 3. 1. 2008
 2. POJISTKA č. 500 052 875 –001 – Seznam: sjednané druhy pojištění.
  Ověření pravosti dokumentů
 3. POJISTKA č. 500 052 875 - Seznam: sjednané druhy pojištění.
  Ověření pravosti dokumentů
 4. Smlouva Allianz pojišťovna, a. s.
  Ověření pravosti dokumentů
 5. Seznam medializace/reciproce, činnosti Domu Šance v roce 2007

Zároveň si Vám dovolujeme zaslat seznam medializace / reciproce, činnosti Domu Šance na Praze 5 v roce 2007.

Je nám líto, že jsme opakovaně neobdrželi od Městské části Praha 5 schválení, odpověď na naši nabídku o použití loga městské části, v této osvětové kampani, kde jste se mohli prezentovat jako významní partneři projektu, který již od roku 1995 řeší problematiku, která byla zakotvena v usnesení vlády České republiky ze dne 12. července 2000 č. 698 o Národním plánu boje proti sexuálnímu zneužívání dětí a mládeže.

Pracovní terapie v Domě Šance probíhá od pondělí do pátku od 11:00 do 17:00 hod.

Rádi bychom Vás informovali, že v roce 2007 byl úspěšně spuštěn zkušební provoz pracovní terapie pod názvem PRACOVNÍ DÍLNA v Domě Šance.
V roce 2008 připravujeme tiskovou konferenci k oficiálnímu zahájení. Vedle kmotrů PRACOVNÍ DÍLNY a známých osobností bude pozvána i MUDr. Džamila Stehlíková, ministryně vlády České republiky pro lidská práva a národnostní menšiny.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Domě Šance 2008 připravujeme v rámci Mezinárodního dne dětí.

Budeme rádi za Vaši návštěvu.

Děkujeme Vám za spolupráci.


S pozdravem za Projekt Šance, o. s.

László Sümegh
koordinátor
V Praze dne 14. února 2008