S. O. S.

Projekt Šance – První preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí…

Projekt Šance – The first preventive and humanitarian programme for commercially sexually abused children and adolescents, victims of trafficking in humans, living in limbo... in the Czech Republic.

Projekt Šance – Das erste Vorbeugungs – und Humanitätsprogramm für kommerziell sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche, Opfer des Menschenhandels, die in Tschechischen Republik im Vergessen leben...


Projekt Šance, o. s.
Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 827 378
NONSTOP Linka Šance
Tel./Fax/Zázn.: 222 211 797
www.sance.info * info@sance.info
Městská část Praha 5
Štefánikova 13-15
150 22 PRAHA 5


v Praze 30. května 2007

Věc: N A B Í D K A K E S P O L U P R Á C I


Vážená paní Kalhousová.

Projekt Šance, o. s., pro rok 2007 připravuje osvětovou informační kampaň DÁTE PRÁCI DĚTEM ULICE?
V rámci projektu PRACOVNÍ DÍLNA pro DĚTI ULICE v DOMĚ ŠANCE na PRAZE 5.

Rádi bychom Vám jako partnerům Domu Šance nabídli možnost prezentace Vašeho loga ve zmíněné kampani v České republice, kde bude Vaše logo v případě Vašeho souhlasu uvedeno.

Mediálními partnery kampaně jsou:

Outdoorová kampaň


JCDecaux - citylighty – síť Praha / Městský mobiliář
Celkově kampaň s JCDecaux obsahuje cca 400 nosičů umístěných na území hl. m. Prahy.
Kampaň bude rozšířena o plochy na několika kioscích a citylightech v nákupním centru Zličín.

Rencar
PRAHA – kampaň bude realizována v Pražském metru.

CLV ČR
Citylighty v českých městech – zatím není blíže specifikováno.
Předpokládáme umístění cca 100–300 nosičů v českých městech.

EuroAWK - v jednání…

Vydavatelské domy:


Economia: Marketing & Media*, Ekonom*, HN – magazín Víkend*, Finanční poradce*
* v uvedených titulech bude rovněž umístěn inzerát Zvláštní poděkování, jehož součástí by bylo Vaše logo a text, který Vám předložíme ke schválení

Ringier: Blesk magazín, Týdeník Televize, Reflex, ABC, Nedělní Blesk, Blesk pro ženy a další…

Astrosat: TV magazín, TV STAR, Byt magazín a další…

Europress: Rytmus života, Chvilka pro tebe a další…

Euro: Euro*
* v uvedeném titulu bude rovněž umístěn inzerát Zvláštní poděkování, jehož součástí by bylo Vaše logo a text, který Vám předložíme ke schválení

Annonce: půlstránková inzerce bude vycházet v průběhu celého července a srpna ve formátech:
Užitkové vozy/práce, Hobby/kontakty, Auto/moto, Reality/stavba

- Hlavním partnerem kampaně je ČESKÁ TELEVIZE, která ale nevysílá loga partnerů.
- Multikina v ČR – jednáme o umístění TV spotu vč. log partnerů.

- Kampaň se průběžně vyvíjí, uvedené spolupráce jsou pouze orientační.

Děkujeme všem našim mediálním partnerům, kteří nám pomáhají za symbolické částky nebo zdarma.

Projekt Šance – První preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí…

Projekt Šance – The first preventive and humanitarian programme for commercially sexually abused children and adolescents, victims of trafficking in humans, living in limbo... in the Czech Republic.

Projekt Šance – Das erste Vorbeugungs – und Humanitätsprogramm für kommerziell sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche, Opfer des Menschenhandels, die in Tschechischen Republik im Vergessen leben...


Projekt Šance, o. s.
Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 827 378
NONSTOP Linka Šance
Tel./Fax/Zázn.: 222 211 797
www.sance.info * info@sance.info

v Praze 30. května 2007

Laskavě Vás prosíme o Vaše písemné stanovisko k našemu návrhu do 22. června 2007.

Děkujeme za Vaši podporu.

S úctou za Projekt Šance, o. s.,

Pavel Kozler
manažer projektů
László Sümegh
koordinátor Projektu Šance
Na vědomí:
1) JUDr. Milan Jančík MBA, starosta
2) Mgr. Lucie Vávrová, zástupce starosty
3) Eva Kalhousová, členka zastupitelstva
4) Pavel Plichta, pověřený vedením odboru obchodních aktivit
5) Ing. Zdeněk Pechar, vedoucí ekonomického odb.
6) PaedDr. Dagmar Drmotová, vedoucí odboru školství a kultury
7) Ing. Hana Hudcová, vedoucí odboru KMČ

První fotografie z terapie prací – pracovní dílna/zkušební provoz.
Mladí lidé „Děti ulice“? Je to vůbec možné? Mnozí o tom pochybují. Z perspektivy běžného života se zdá být taková situace nepravděpodobná. V současné době žije v dětských domovech v české republice kolem 20 000 dětí, jež čekají na nové maminky a tatínky, kteří by je měli rádi alespoň o trochu více než jejich vlastní rodiče. Pokud nemají to štěstí, stát se jim snaží do jejich osmnácti let poskytnout střechu nad hlavou, pravidelné jídlo a vzdělání. V domovech ale často žijí ve velkých skupinách, kde je těžké věnovat se jejich osobním problémům individuálně. Většina dětí přitom řeší svá velká osobní traumata. Podle zákona se stát v jejich osmnácti letech „vzdává své rodičovské role“. Jak se asi cítí v okamžiku, kdy dosáhnou plnoletosti, musejí odejít ze svého dosavadního dětského „domova“ a s ním opustit bezpečí a vše, co jim dodávalo pocit jistoty? Mnohé osmnáctileté děti tak přicházejí do dospělého světa nepřipravené, zmatené a končí zapomenuté, často na ulici naší společnosti, která ochotněji pomáhá v zahraničí. Jenže i naše děti postihují dennodenně srovnatelné osobní a existenční katastrofy. Děkujeme všem, kteří si to uvědomují a v rámci svých možností pomáhají.Děkujeme: Ekonomickým titulům Marketig & Média, Hospodářským novinám – magazínu Víkend, Finančnímu poradci a ekonomickému týdeníku EURO, díky nimž můžeme oslovit právě Vás. • Společnosti Zátiší Catering Group, která nekrmí jen ty nejbohatší, ale i ty nejchudší. Personální agentuře START CZ za pomoc při realizaci projektu Dům Šance. • Společnosti Copy General za štědrý kredit na služby. Společnosti Alpine Pro za oblečení a boty, kterými zachránila klienty před zimou. • Group 4 Securicor za bezpečnou přepravu sbírky a její zpracování. • Největší rozhlasové mediální společnosti MMS za propagaci veřejné sbírky. • JCDecaux, Rencaru a CLV za dlouhodobou mediální podporu. • Mediální agentuře PHD, která je součástí největšího mediálního koncernu na světě, jež stála na úplném počátku medializace Projektu Šance a budování Domu Šance. • Společnosti Seznam.cz za nepřekonatelné bannerové kampaně. • Nadaci AWD, která finančně zajistila azylové bydlení a lékařské ošetření klientům. • Společnosti RWE Transgas za velkorysý finanční dar. • Galerii Vltavín za dlouhodobou podporu a uspořádání benefiční aukce. • Společnosti Maxxium Czech za podporu provozu Projektu Šance a milé vánoční dárky pro klienty. • Nadaci Bluebird, která ještě nikdy nezapomněla pomoci s přípravou štědrovečerní večeře pro klienty a v roce 2005 se podílela na spolufinancování úprav PŠ-streetcentra, v rámci nichž bylo dobudováno kompletní hygienické zázemí. • Společnosti EUFC za orientaci ve strukturách fondů Evropské unie. • České televizi, která zdarma poskytuje prostor pro vysílání spotu „Děti ulice“. Společnosti Supraphon za to, že se vzdala komerčních práv k hudebnímu doprovodu v televizním spotu. • Společnosti Astrosat, díky níž jsme mohli oslovit až tři miliony čtenářů. • Společnosti Ringier za vstřícnost a stálou podporu. • Společnosti Annonce za pomoc při zapojování našich klientů do života. • Společnosti Admass za pomoc v rámci telemarketingu, directmarketingu a emailingu. Společnosti Newton, která pro nás monitoruje česká média. Děkujeme Vám všem, i těm nejmenovaným, že Vám záleží na osudu našich klientů.


První fotografie z terapie prací – pracovní dílna/zkušební provoz.