S. O. S.
Dům Šance
Projekt Šance, o.s. and the Case of the Municipal District of Prague 5


At a press conference to mark the grand opening of the THERAPEUTIC WORKSHOP, László Sümegh, the coordinator of Projekt Šance, o. s., received a letter from the Municipal District of Prague 5, in which city administration terminated the contract of lease for the building where Projekt Šance had realised its project Dům Šance, the first preventative and humanitarian programme for commercially sexually exploited children and adolescents, victims of human trafficking, living in oblivion in the Czech Republic… Prior to this, the Mayor of the Municipal District of Prague 5 had presented a series of reasons for ending the lease in the media. In the course of later events, other city councillors commented on the case and their statements changed or contradicted each other. In an Analysis of Media Reasons for Termination, Projekt Šance representatives analysed and commented on these reasons.

Prior to the press conference, MUDr. Džamila Stehlíková, the Czech Minister for Human Rights and National Minorities, joined attempts to resolve the situation and contacted the Municipal District of Prague 5: “Let me urge you to reconsider and give this unique and vital social project long-term certainty. I can promise expert consultation and assistance in finding resources for the creation of a dignified, specialised community centre at Dům Šance, to fully develop the social activities of this unique…”

László Sümegh, who has been actively trying to help children and adolescents living in oblivion on the streets in the Czech Republic for more than ten years, considers the district authority’s step as discrimination of “children in the care of the state”, who were unable to cope with the transition to normal life. “It’s an insensitive act and an attack on the community work Projekt Šance has been doing in the Municipal District of Prague 5 since 2003.” I haven’t seen such callous behaviour since 1996, when Projekt Šance was launched and began its activities.

Thanks to the support of the Municipal District of Prague 5, Dům Šance ran from 2003 to July 2008.

 • Projekt Šance won the tender for the building at Nepomucká 5, Praha 5 at the end of 2002, when the building was handed over to us for use.
 • We expected the building to undergo complete reconstruction prior to opening, in order to increase capacity and adapt the building to client needs.
 • We were in long-term negotiations with the Municipal District of Prague 5 regarding the planned reconstruction. However without a long-term lease or ownership of the building, it was impossible to finance the project from European Union funds.
 • The result of negotiations was notice of termination, without explanation, in April 2008.

But Projekt Šance has not and will not abandon its vision of DŮM ŠANCE! We moved the Dům Šance project to makeshift premises in July 2008 and Dům Šance projects and programmes were not disrupted for even a day. Except for the change in location, there were no changes for Projekt Šance clients.

The centre is open for clients:

INFORMAL MEETINGS WITH LÁSZLO OR PAVEL: THURSDAY

WORKSHOP:
WEDNESDAY – THURSDAY – FRIDAY FROM 11:20 TO 17:00

At informal meetings with Lászlo, the centre offers:
 • a chance to chat with Lászlo about what’s troubling you, your problems, if you want to deal with them
 • professional psychotherapy
 • art therapy
 • animal assisted therapy (therapy involving contact with animals)
 • computers and internet
  (personal e-mail, work, housing – free, the rest for a symbolic fee)
 • fish (just for looking)
 • food programme (WARNING: with Lászlo you’ll also have to eat Hungarian dishes)
 • drink programme
 • play station
 • virtual sports (boxing and tennis)

we are also preparing: drama therapy

As part of the WORKSHOP, the centre offers:
 • alternative education
 • pay for work, once a fortnight on Friday
 • food programme
 • drink programme
 • finding work and housing with the help of Start people and ANNONCE

Clients have gathered to enjoy Christmas dinner at Projekt Šance each Christmas Eve since 1997 from 11:00 to 22:00.
Projekt Šance, o.s. kauza úřad MČ Praha 5

Na tiskové konferenci ke slavnostnímu otevření PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY převzal László Sümegh, koordinátor Projektu Šance, o. s., dopis od úřadu vedení Městské části Praha 5, kde vládnoucí síla bez písemného udání důvodů vypověděla nájemní smlouvu na objekt, kde Projekt Šance realizoval projekt Dům Šance, první preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí… Před touto událostí prezentoval v médiích starosta Městské části Praha 5 sérii důvodů, proč smlouvu jménem úřadu vypovídá. V průběhu dalších událostí se ke kauze vyjadřovali další zástupci úřadu a jejich stanoviska se měnila a nebo byla v rozporu mezi sebou. V dokumentu Analýza mediálních důvodů k výpovědi zástupci Projektu Šance, o. s., důvody analyzovali a vyjádřili se k nim.

Ještě před tiskovou konferencí se do řešení situace zapojila MUDr. Džamila Stehlíková, ministryně vlády České republiky pro lidská práva a národnostní menšiny, která oslovila vedení Městské části Praha 5: „Dovoluji si Vám navrhnout, abyste ještě jednou zvážili, zdali dáte tomuto unikátnímu a společensky potřebnému projektu dlouhodobou jistotu. Podle svých možností Vám mohu přislíbit odborné konzultace a pomoc v hledání zdrojů pro vytvoření důstojného, specializovaného komunitního centra Domu Šance, které plně rozvine sociální činnosti tohoto unikátního projektu…“

László Sümegh, který se přes deset let snaží pomáhat opuštěným dětem a mladým lidem, žijícím u nás v České republice v zapomenutí na ulici, považuje krok vedení úřadu Městské části na Praze 5 za diskriminaci „dětí z péče státu“, které nezvládly přechod do běžného života. „Je to necitlivý zásah a napadení komunitní práce, o kterou se Projekt Šance od roku 2003 na Městské části Praha 5 snaží.“ Od roku 1996, kdy byl Projekt Šance založen a snaží se vykonávat svou činnost, jsem se s tak bezohledným jednáním nesetkal.


*kliknutím na ikonu se Vám zobrazí originální dokument

Výpověď
Nájemní smlouva
Analýza mediálních důvodů k výpovědi
Střípky z médií, vytrženo z kontextu

Díky anonymu Projekt Šance uveřejňuje místní šetření, na které se často vedení městské části odvolává, ale nikdy jej nezveřejnilo. Na jeho základě dostal Dům Šance a české děti ulice „vyhazov“ od vedení městské části.

Od doby uvedení místního šetření na tento web změnil tiskový mluvčí rétoriku a místo místního šetření mluví o kontrolách, které v Domě Šance nikdy neproběhly.

* Datum
Místní šetření17. 1. 2008
Místní šetření12. 2. 2008
Místní šetření20. 2. 2008
Stanovisko KOAaM17. 3. 2008
Komentář Projektu Šance k místním šetřením30. 5. 2008
 
 
Dodatek k závěrečnému vyhodnocení plnění úkolů vyplývajících z Národního plánu boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí v ČR za období 2006 až 200824.4. 2008
 
 
Časopis Městské části Praha 5
Pražská PĚTKA, co napsala v lednu 2006?
leden 2006
 
 

Tiskové oddělení:
* Odesláno
Tiskové prohlášení k výpadům JUDr. M. Jančíka25.4. 2008
Pozvánka na TISKOVOU KONFERENCI29. 4. 2008
DŮM ŠANCE VYKRADEN A ZDEMOLOVÁN DEN PŘED TISKOVOU KONFERENCÍ29. 4. 2008
Tisková zpráva k otevření PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY29. 4. 2008
STATISTIKA PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY29. 4. 2008
 Fotografie z tiskové konference29. 4. 2008
Fotografie z tiskové konference (výběr)


* Odesláno
Pozvánka na DEN „DĚTÍ ULICE“ V DOMĚ ŠANCE4. 6. 2008
Tisková zpráva - Dům Šance a české "Děti ulice" mají vyhazov...4. 6. 2008
STATISTIKA PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY4. 6. 2008
OTEVŘENÝ DOPIS, S.O.S. od „Dětí ulice“4. 6. 2008
Fotografie z tiskové konference (ke stažení)4. 6. 2008
Fotografie z tiskové konference


Rozhovory:
 Zeptali jsme se: Jak budete plnit Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání…?
ROZHOVOR S LÁSZLEM SÜMEGHEM O OSUDU DOMU ŠANCE A DĚTÍ ULICE V ČR
 
 
Z monitoringu médií:
“Nechtěli jsme, nechceme a nebudeme ten dům prodávat,” tvrdí Jančík. “
V objektu bude vždy pouze školní či předškolní zařízení,”...
* Datum
Statický posudek 2004/červenčerven 2004
Statický posudek 2006/ledenleden 2006
Statický posudek 2008/dubenduben 2008
 
Část komunikace s úřadem Praha 5:
* Odesláno
Dopis JUDr. M. Jančíkovi (pozvání na tiskovou konferenci)10.4. 2008
Dopis p. Plichtovi (pojistka & Pracovní terapie v Domě Šance)14.2. 2008
Dopis pro JUDr. M. Jančíka (medializace & PRACOVNÍ DÍLNA v DOMĚ ŠANCE… )30.5. 2007
Dopis pro Mgr. L. Vávrovou (medializace & PRACOVNÍ DÍLNA v DOMĚ ŠANCE… )30.5. 2007
Dopis pro Evu Kalhousovou (medializace & PRACOVNÍ DÍLNA v DOMĚ ŠANCE… )30.5. 2007
Dopis pro Pavla Plichtu (medializace & PRACOVNÍ DÍLNA v DOMĚ ŠANCE… )30.5. 2007
Dopis pro Ing. Zdeňka Pechara (medializace & PRACOVNÍ DÍLNA v DOMĚ ŠANCE… )30.5. 2007
Dopis pro PaedDr. Dagmar Drmotovou (medializace & PRACOVNÍ DÍLNA v DOMĚ ŠANCE… )30.5. 2007
Dopis pro Ing. Hanu Hudcovou (medializace & PRACOVNÍ DÍLNA v DOMĚ ŠANCE… )30.5. 2007
Dopis z roku 2006 pro JUDr. M. Jančíka (na vědomí Lucie Vávrová)20.6. 2006


Monitoring médií od 12.4. 2008
Přehled zpráv 21. 4. 2008 – 22. 4. 2008
Přehled zpráv 23. 4. 2008 – 24. 4. 2008
Přehled zpráv 29. 4. 2008
Přehled zpráv 29. 4. 2008 – 30. 4. 2008
Přehled zpráv 30. 4. 2008
Přehled zpráv 3. 5. 2008 – 5. 5. 2008
Přehled zpráv 12. 5. 2008
Přehled zpráv 12. 5. 2008 – 19. 5. 2008
Přehled zpráv 23. 5. 2008
Přehled zpráv 30.5.2008 - 31.5.2008
Přehled zpráv 4.6.2008 - 5.6.2008
Přehled zpráv 7.6.2008
Přehled zpráv 9.6.2008 - 28.6.2008
Přehled zpráv 16.6.2008 - 23.6.2008
Přehled zpráv 17.6.2008 - 18.6.2008
Přehled zpráv 19.6.2008 - 20.6.2008
Přehled zpráv 24.6.2008
Přehled zpráv 24.6.2008 - 25.6.2008
Přehled zpráv 1.7.2008
Přehled zpráv 16.7.2008 - 23.7.2008
Přehled zpráv 18.7.2008
Přehled zpráv 24.7.2008
Přehled zpráv 26.7.2008 - 27.7.2008
Přehled zpráv 30.7.2008
Přehled zpráv 31.7.2008
Přehled zpráv 03.8.2008 - 04.8.2008
 Aktualita - Liga za práva vozíčkářů
 Romské vysílání O Roma vakeren - Romové hovoří
 Vláda České republiky Dokumenty vlády

Zahraniční média
 Thema Menschenhandel in den Mittelpunkt gerückt
 Shalompreis für Einsatz gegen den Menschenhandel
 
 ČT 24 s Lászlem
 
TV (1.)
 
TV (2.)
 
TV (3.)


V Praze dne 29. dubna 2008

V rámci aktuální situace DOMU ŠANCE a „Dětí ulice“ na Městské části Praha 5 se rozhodlo vydavatelství Archa 90 podpořit Projekt Šance, o.s., který je zřizovatelem střediska.

Slavnostního předání se zúčastnila první dáma České republiky paní Livie Klausová, která převzala první výtisk faksimile VELISLAVOVY BIBLE pro nadační fond Livie a Václava Klausových.

V pořadí druhou faksimile VELISLAVOVY BIBLE převzal László Sümegh, koordinátor Projektu Šance, o.s. na podporu projektu Domu Šance a terapie prací pro „Děti ulice“ v ČR.


V Praze dne 7. května 2008

Výbor dobré vůle ocenil projekt PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY cenou za

VYNIKAJÍCÍ REALIZACI PROJEKTU.


Vyjádření Projektu Šance, o.s. k poděkování od Výboru dobré vůle - nadace Olgy HavlovéOTEVŘENÝ DOPIS, S.O.S. od „Dětí ulice“ byl 9. června 2008 odeslán:
 • Vládě České republiky
 • Parlamentu České republiky
 • senátu Parlamentu České republiky
 • pražským městským částem
 • českým poslancům Evropského parlamentu
 • vybraným velvyslanectvím
 • vybraným úřadům
 • médiím

OTEVŘENÝ DOPIS, S.O.S. od „Dětí ulice“ ke stažení:
ČESKY   ANGLICKY   NĔMECKYProjekt Šance získal cenu Shalom*

Další významné ocenění podpořilo činnost Projektu Šance, kterému dala Praha 5 koncem dubna výpověď z nájmu Domu Šance.

László Sümegh k tomu poznamenává: „ Pro nás je tato cena znakem zájmu ze světa. Ocitli jsme se v situaci, kdy vládnoucí komunální politici na Městské části Praha 5 chtějí pohřbít Dům Šance a k našemu překvapení slyší na volání S.O.S. – dopis od „Dětí ulice“ lépe v zahraničí než mámy a tátové, kteří na zodpovědných úřadech v naší zemi vládnou“.

V minulosti získal toto ocenění například bývalý polský prezident Lech Walesa.

* Shalom = Mír


Dokumenty ke stažení:
SHALOM 2008 - česky   SHALOM 2008 - anglicky   Tisková zpráva
Vzhledem k aktuální situaci Domu Šance na Městské části Praha 5 podpořila společnost Seznam.cz, a.s., projekt Domu Šance a pracovní terapii pro „Děti ulice“ částkou 80 000 Kč. Dar bude využit na nákup nesmontovaných propisek. Seznam.cz podporuje Projekt Šance už celou řadu let mediálně. Za tu dobu věnoval Seznam.cz Projektu Šance v mediální podpoře několik miliónů korun. Finanční podpora byla pro nás překvapením, řekl asistent koordinátora Pavel Kozler, a vzhledem k tomu, že projekt PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY je stále v minusových číslech, je to pro nás velká pomoc.
Dům Šance – nouzový provoz funguje bez podpory pražských městských částí.
Dům Šance – nouzový provoz funguje bez podpory Magistrátu hl. m. Prahy.