S. O. S.
Chancen-Haus

Chance-Projekt (Projekt Šance, o.s.),
der Fall „Behörde des Stadtteils Prag 5“

Bei der Pressekonferenz zur festlichen Eröffnung der therapeutischen ARBEITSWERKSTATT hat László Sümegh, der Koordinator des Chance-Projekts von den Ratherren des Stadtteils Prag 5 ein Schreiben erhalten, in dem die regierende Macht den Mietvertrag bezüglich des Objekts, wo das Chance-Projekt das Projekt Chancen-Haus, das erste vorbeugende und humanitäre Programm für in der Tschechischen Republik im Vergessen lebende kommerziell sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche, Opfer des Menschenhandels realisiert hat, ohne jegliche schriftliche Grundangabe gekündigt hat. Vor diesem Ereignis hat der Bürgermeister des Stadtteils Prag 5 eine Serie von Gründen genannt, warum er den Vertrag im Namen der Behörde kündigt. Im Laufe weiterer Ereignisse haben sich zu diesem Fall andere Vertreter der Behörde geäußert und ihre Stellungnahmen haben sich geändert oder haben untereinander im Widerspruch gestanden. Im Dokument Analyse medialer Gründe zur Kündigung haben die Vertreter des Chance-Projekts die Gründe analysiert und haben sich zu ihnen geäußert.

Noch vor der Pressekonferenz ist in die Lösung der Situation MUDr. Džamila Stehlíková, die Ministerin der Regierung der Tschechischen Republik für Menschenrechte und Nationalitätsminderheiten dazwischengetreten, indem sie die Führung des Stadtteils Prag 5 angesprochen hat: „Ich erlaube mir, Ihnen vorzuschlagen, noch einmal zu überlegen, ob sie diesem einmaligen und gesellschaftlich bedürftigen Projekt eine langfristige Sicherheit geben. Nach meinen Möglichkeiten kann ich Ihnen fachliche Betreuung und Hilfe bei der Suche nach Ressourcen für die Schaffung eines würdigen, spezialisierten Kommunitätszentrums, des Chancen-Hauses, versprechen, die die sozialen Tätigkeiten dieses Unikumprojekts völlig entfalten …“

László Sümegh, der sich bereits seit zehn Jahren bei uns in der Tschechischen Republik im Vergessen auf der Straße lebenden verlassenen Kindern und jungen Menschen zu helfen bemüht, hält den Schritt der Ratherren des Stadtteils Prag 5 für Diskriminierung der „Kinder aus der Staatsfürsorge“, die den Übergang ins übliche Leben nicht geschafft haben. „Es ist ein gefühlloser Eingriff und eine Attacke gegen die Kommunitätsarbeit, um die sich das Chance-Projekt seit 2003 im Stadtteil Prag 5 bemüht.“ Seit 1996, als das Chance-Projekt gegründet wurde und seitdem er seine Tätigkeit möglichst gut auszuüben versucht, ist er einem so rücksichtslosen Umgang bislang noch nie begegnet.

Das Chancen-Haus hat dank der Unterstützung des Stadtteils Prag 5 von 2003 bis Juni 2008 funktioniert.
 • Das Chance-Projekt hat die Ausschreibung bezüglich des Objekts Nepomucká 5, Praha 5, Ende 2002 gewonnen, aufgrund deren uns das Objekt zur Nutzung überlassen wurde.
 • Wir sind davon ausgegangen, dass vor der Betriebseröffnung ein Umbau stattfindet, der die Kapazität des Objekts vergrößert und das Objekt den Bedürfnissen der Klienten besser anpasst.
 • Mit dem Stadtteil Prag 5 haben wir über den vorgesehenen Umbau langfristig Verhandlungen geführt. Ohne langfristige Mietunmöglichkeit oder realisierten Abkauf des Objekts war es nicht möglich, den geplanten Umbau aus den Fonds der Europäischen Union zu finanzieren.
 • Das Ergebnis der Verhandlung war im April 2008 die Übernahme der Kündigung ohne Grundangabe.
Das Chance-Projekt hat allerdings auf die Vision des CHANCEN-HAUSES nicht verzichtet und hat auch nicht vor, darauf zu verzichten! Im Juli 2008 haben wir das Projekt des Chancen-Hauses in Noträume verlagert. Projekte und Programme des Chancen-Hauses wurden für keinen einzigen Tag unterbrochen. Bis auf die Änderung des Standorts sind für die Klienten des Chance-Projekts keine Änderungen eingetreten.

Das Zentrum ist für die Klienten folgendermaßen offen:

FREIE BEGEGNUNG MIT LÁSZLÓ ODER PAVEL: DONNERSTAG

ARBEITSWERKSTATT:
MITTWOCH – DONNERTAG – FREITAG VON 11:20 BIS 17:00

Das Zentrum bietet im Rahmen der freien Begegnung mit László folgendes an:
 • Lockeres Gespräch mit László - was quält dich, hast du ein Problem? Möchtest du es lösen?
 • Fachliche Psychotherapie
 • Artetherapie
 • Canistherapie (Therapie durch Berührung der Tiere, heilender Prozess in der Interaktion zwischen Mensch und Tier)
 • Computer und Internet
  (eigene E-Mail, Arbeit, Wohnen - frei, das Restliche gegen symbolische Gebühr)
 • Zierfische (nur gucken, nicht anfassen)
 • Lebensmittelprogramm (VORSICHT: mit László lernen Sie auch ungarische Küche kennen)
 • Trinkprogramm
 • PlayStation
 • Virtuelle Sportarten (Boxen und Tennis)
in Vorbereitung: Dramatherapie

Das Zentrum bietet im Rahmen der ARBEITSWERKSTATT folgendes an:
 • Alternative Ausbildung im Rahmen der ARBEITSWERKSTATT
 • Entlohnung für die Arbeit alle zwei Wochen freitags
 • Lebensmittelprogramm
 • Trinkprogramm
 • Suche nach Arbeits- und Wohnmöglichkeiten mit freundlicher Unterstützung von Start people und ANNONCE
Jedes Jahr am heiligen Abend treffen sich Klienten von 11:00 bis 22:00 Uhr am feierlich gedeckten Tisch des Chance-Projekts.Projekt Šance, o.s. kauza úřad MČ Praha 5

Na tiskové konferenci ke slavnostnímu otevření PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY převzal László Sümegh, koordinátor Projektu Šance, o. s., dopis od úřadu vedení Městské části Praha 5, kde vládnoucí síla bez písemného udání důvodů vypověděla nájemní smlouvu na objekt, kde Projekt Šance realizoval projekt Dům Šance, první preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí… Před touto událostí prezentoval v médiích starosta Městské části Praha 5 sérii důvodů, proč smlouvu jménem úřadu vypovídá. V průběhu dalších událostí se ke kauze vyjadřovali další zástupci úřadu a jejich stanoviska se měnila a nebo byla v rozporu mezi sebou. V dokumentu Analýza mediálních důvodů k výpovědi zástupci Projektu Šance, o. s., důvody analyzovali a vyjádřili se k nim.

Ještě před tiskovou konferencí se do řešení situace zapojila MUDr. Džamila Stehlíková, ministryně vlády České republiky pro lidská práva a národnostní menšiny, která oslovila vedení Městské části Praha 5: „Dovoluji si Vám navrhnout, abyste ještě jednou zvážili, zdali dáte tomuto unikátnímu a společensky potřebnému projektu dlouhodobou jistotu. Podle svých možností Vám mohu přislíbit odborné konzultace a pomoc v hledání zdrojů pro vytvoření důstojného, specializovaného komunitního centra Domu Šance, které plně rozvine sociální činnosti tohoto unikátního projektu…“

László Sümegh, který se přes deset let snaží pomáhat opuštěným dětem a mladým lidem, žijícím u nás v České republice v zapomenutí na ulici, považuje krok vedení úřadu Městské části na Praze 5 za diskriminaci „dětí z péče státu“, které nezvládly přechod do běžného života. „Je to necitlivý zásah a napadení komunitní práce, o kterou se Projekt Šance od roku 2003 na Městské části Praha 5 snaží.“ Od roku 1996, kdy byl Projekt Šance založen a snaží se vykonávat svou činnost, jsem se s tak bezohledným jednáním nesetkal.


*kliknutím na ikonu se Vám zobrazí originální dokument

Výpověď
Nájemní smlouva
Analýza mediálních důvodů k výpovědi
Střípky z médií, vytrženo z kontextu

Díky anonymu Projekt Šance uveřejňuje místní šetření, na které se často vedení městské části odvolává, ale nikdy jej nezveřejnilo. Na jeho základě dostal Dům Šance a české děti ulice „vyhazov“ od vedení městské části.

Od doby uvedení místního šetření na tento web změnil tiskový mluvčí rétoriku a místo místního šetření mluví o kontrolách, které v Domě Šance nikdy neproběhly.

* Datum
Místní šetření17. 1. 2008
Místní šetření12. 2. 2008
Místní šetření20. 2. 2008
Stanovisko KOAaM17. 3. 2008
Komentář Projektu Šance k místním šetřením30. 5. 2008
 
 
Dodatek k závěrečnému vyhodnocení plnění úkolů vyplývajících z Národního plánu boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí v ČR za období 2006 až 200824.4. 2008
 
 
Časopis Městské části Praha 5
Pražská PĚTKA, co napsala v lednu 2006?
leden 2006
 
 

Tiskové oddělení:
* Odesláno
Tiskové prohlášení k výpadům JUDr. M. Jančíka25.4. 2008
Pozvánka na TISKOVOU KONFERENCI29. 4. 2008
DŮM ŠANCE VYKRADEN A ZDEMOLOVÁN DEN PŘED TISKOVOU KONFERENCÍ29. 4. 2008
Tisková zpráva k otevření PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY29. 4. 2008
STATISTIKA PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY29. 4. 2008
 Fotografie z tiskové konference29. 4. 2008
Fotografie z tiskové konference (výběr)


* Odesláno
Pozvánka na DEN „DĚTÍ ULICE“ V DOMĚ ŠANCE4. 6. 2008
Tisková zpráva - Dům Šance a české "Děti ulice" mají vyhazov...4. 6. 2008
STATISTIKA PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY4. 6. 2008
OTEVŘENÝ DOPIS, S.O.S. od „Dětí ulice“4. 6. 2008
Fotografie z tiskové konference (ke stažení)4. 6. 2008
Fotografie z tiskové konference


Rozhovory:
 Zeptali jsme se: Jak budete plnit Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání…?
ROZHOVOR S LÁSZLEM SÜMEGHEM O OSUDU DOMU ŠANCE A DĚTÍ ULICE V ČR
 
 
Z monitoringu médií:
“Nechtěli jsme, nechceme a nebudeme ten dům prodávat,” tvrdí Jančík. “
V objektu bude vždy pouze školní či předškolní zařízení,”...
* Datum
Statický posudek 2004/červenčerven 2004
Statický posudek 2006/ledenleden 2006
Statický posudek 2008/dubenduben 2008
 
Část komunikace s úřadem Praha 5:
* Odesláno
Dopis JUDr. M. Jančíkovi (pozvání na tiskovou konferenci)10.4. 2008
Dopis p. Plichtovi (pojistka & Pracovní terapie v Domě Šance)14.2. 2008
Dopis pro JUDr. M. Jančíka (medializace & PRACOVNÍ DÍLNA v DOMĚ ŠANCE… )30.5. 2007
Dopis pro Mgr. L. Vávrovou (medializace & PRACOVNÍ DÍLNA v DOMĚ ŠANCE… )30.5. 2007
Dopis pro Evu Kalhousovou (medializace & PRACOVNÍ DÍLNA v DOMĚ ŠANCE… )30.5. 2007
Dopis pro Pavla Plichtu (medializace & PRACOVNÍ DÍLNA v DOMĚ ŠANCE… )30.5. 2007
Dopis pro Ing. Zdeňka Pechara (medializace & PRACOVNÍ DÍLNA v DOMĚ ŠANCE… )30.5. 2007
Dopis pro PaedDr. Dagmar Drmotovou (medializace & PRACOVNÍ DÍLNA v DOMĚ ŠANCE… )30.5. 2007
Dopis pro Ing. Hanu Hudcovou (medializace & PRACOVNÍ DÍLNA v DOMĚ ŠANCE… )30.5. 2007
Dopis z roku 2006 pro JUDr. M. Jančíka (na vědomí Lucie Vávrová)20.6. 2006


Monitoring médií od 12.4. 2008
Přehled zpráv 21. 4. 2008 – 22. 4. 2008
Přehled zpráv 23. 4. 2008 – 24. 4. 2008
Přehled zpráv 29. 4. 2008
Přehled zpráv 29. 4. 2008 – 30. 4. 2008
Přehled zpráv 30. 4. 2008
Přehled zpráv 3. 5. 2008 – 5. 5. 2008
Přehled zpráv 12. 5. 2008
Přehled zpráv 12. 5. 2008 – 19. 5. 2008
Přehled zpráv 23. 5. 2008
Přehled zpráv 30.5.2008 - 31.5.2008
Přehled zpráv 4.6.2008 - 5.6.2008
Přehled zpráv 7.6.2008
Přehled zpráv 9.6.2008 - 28.6.2008
Přehled zpráv 16.6.2008 - 23.6.2008
Přehled zpráv 17.6.2008 - 18.6.2008
Přehled zpráv 19.6.2008 - 20.6.2008
Přehled zpráv 24.6.2008
Přehled zpráv 24.6.2008 - 25.6.2008
Přehled zpráv 1.7.2008
Přehled zpráv 16.7.2008 - 23.7.2008
Přehled zpráv 18.7.2008
Přehled zpráv 24.7.2008
Přehled zpráv 26.7.2008 - 27.7.2008
Přehled zpráv 30.7.2008
Přehled zpráv 31.7.2008
Přehled zpráv 03.8.2008 - 04.8.2008
 Aktualita - Liga za práva vozíčkářů
 Romské vysílání O Roma vakeren - Romové hovoří
 Vláda České republiky Dokumenty vlády

Zahraniční média
 Thema Menschenhandel in den Mittelpunkt gerückt
 Shalompreis für Einsatz gegen den Menschenhandel
 
 ČT 24 s Lászlem
 
TV (1.)
 
TV (2.)
 
TV (3.)


V Praze dne 29. dubna 2008

V rámci aktuální situace DOMU ŠANCE a „Dětí ulice“ na Městské části Praha 5 se rozhodlo vydavatelství Archa 90 podpořit Projekt Šance, o.s., který je zřizovatelem střediska.

Slavnostního předání se zúčastnila první dáma České republiky paní Livie Klausová, která převzala první výtisk faksimile VELISLAVOVY BIBLE pro nadační fond Livie a Václava Klausových.

V pořadí druhou faksimile VELISLAVOVY BIBLE převzal László Sümegh, koordinátor Projektu Šance, o.s. na podporu projektu Domu Šance a terapie prací pro „Děti ulice“ v ČR.


V Praze dne 7. května 2008

Výbor dobré vůle ocenil projekt PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY cenou za

VYNIKAJÍCÍ REALIZACI PROJEKTU.


Vyjádření Projektu Šance, o.s. k poděkování od Výboru dobré vůle - nadace Olgy HavlovéOTEVŘENÝ DOPIS, S.O.S. od „Dětí ulice“ byl 9. června 2008 odeslán:
 • Vládě České republiky
 • Parlamentu České republiky
 • senátu Parlamentu České republiky
 • pražským městským částem
 • českým poslancům Evropského parlamentu
 • vybraným velvyslanectvím
 • vybraným úřadům
 • médiím

OTEVŘENÝ DOPIS, S.O.S. od „Dětí ulice“ ke stažení:
ČESKY   ANGLICKY   NĔMECKYProjekt Šance získal cenu Shalom*

Další významné ocenění podpořilo činnost Projektu Šance, kterému dala Praha 5 koncem dubna výpověď z nájmu Domu Šance.

László Sümegh k tomu poznamenává: „ Pro nás je tato cena znakem zájmu ze světa. Ocitli jsme se v situaci, kdy vládnoucí komunální politici na Městské části Praha 5 chtějí pohřbít Dům Šance a k našemu překvapení slyší na volání S.O.S. – dopis od „Dětí ulice“ lépe v zahraničí než mámy a tátové, kteří na zodpovědných úřadech v naší zemi vládnou“.

V minulosti získal toto ocenění například bývalý polský prezident Lech Walesa.

* Shalom = Mír


Dokumenty ke stažení:
SHALOM 2008 - česky   SHALOM 2008 - anglicky   Tisková zpráva
Vzhledem k aktuální situaci Domu Šance na Městské části Praha 5 podpořila společnost Seznam.cz, a.s., projekt Domu Šance a pracovní terapii pro „Děti ulice“ částkou 80 000 Kč. Dar bude využit na nákup nesmontovaných propisek. Seznam.cz podporuje Projekt Šance už celou řadu let mediálně. Za tu dobu věnoval Seznam.cz Projektu Šance v mediální podpoře několik miliónů korun. Finanční podpora byla pro nás překvapením, řekl asistent koordinátora Pavel Kozler, a vzhledem k tomu, že projekt PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY je stále v minusových číslech, je to pro nás velká pomoc.
Dům Šance – nouzový provoz funguje bez podpory pražských městských částí.
Dům Šance – nouzový provoz funguje bez podpory Magistrátu hl. m. Prahy.