S. O. S.
Statistika za rok 2008

Projekt Šance – První preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí…

Projekt Šance – The first preventive and humanitarian programme for commercially sexually abused children and adolescents, victims of trafficking in humans, living in limbo... in the Czech Republic.

Projekt Šance – Das erste Vorbeugungs – und Humanitätsprogramm für kommerziell sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche, Opfer des Menschenhandels, die in Tschechischen Republik im Vergessen leben...


Projekt Šance, o. s.
Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 827 378
NONSTOP Linka Šance
Tel./Fax/Zázn.: 222 211 797

www.sance.info * info@sance.info
STATISTIKA PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Odměny vyplacené klientům pracujícím v pracovní terapeutické dílně

Za rok 2007 (od června do prosince 2007):236 753,- Kč
Za rok 2008 (od ledna do konce prosince 2008):315 170,- Kč
Průměrná odměna vyplacená jednomu klientovi za týden:1 000,- Kč
(Levnější ubytovny v Praze, kde se mohou klienti ubytovat, stojí cca 833 Kč za týden.)
Nejvyšší vyplacená odměna v roce 2008 za týden:3 015,- Kč
(Nejnižší vyplacené týdenní odměny se pohybují v řádu desítek až stovek korun.)

Návštěvnost PRACOVNÍ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Dílnu navštěvuje v průměru 50 klientů za týden. Většina klientů přichází opakovaně. Zvyšuje se také zájem ze strany těch, kteří docházejí do Domu Šance, ale zatím nepracují. Po roce zkušebního provozu se ukazuje, že zájem klientů je větší, než je kapacita samotné terapeutické dílny.

Od ledna 2008 do konce prosince 2008 PRACOVNÍ TERAPEUTICKOU DÍLNOU prošlo celkem 2 239* klientů.

Z toho v lednu156
Z toho v únoru192
Z toho v březnu318
Z toho v dubnu259
Z toho v květnu207
Z toho v červnu246
Z toho v červenci203
Z toho v srpnu154
Z toho v září130
Z toho v říjnu168
Z toho v listopadu91
Z toho v prosinci115

* statistické číslo tvoří především klienti, kteří dílnu navštěvují pravidelně a splňují cíle pracovní terapie.

V Praze dne 5. ledna 2009, strana 1/1