S. O. S.

Projekt Šance – První preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí…

Projekt Šance – The first preventive and humanitarian programme for commercially sexually abused children and adolescents, victims of trafficking in humans, living in limbo... in the Czech Republic.

Projekt Šance – Das erste Vorbeugungs – und Humanitätsprogramm für kommerziell sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche, Opfer des Menschenhandels, die in Tschechischen Republik im Vergessen leben...


Projekt Šance, o. s.
Ve Smečkách 28, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 827 378
NONSTOP Linka Šance
Tel./Fax/Zázn.: 222 211 797

www.sance.info * info@sance.info


MINISTERSTVO VNITRA ČR
Odbor bezpečnostní politiky
Odbor prevence kriminality
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
V Praze 24. dubna 2008


Věc: Dodatek k závěrečnému vyhodnocení plnění úkolů vyplývajících z Národního plánu boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí v ČR za období 2006 až 2008


Dne 26. března 2008 ve 13:30 hod. v místnosti č. 107 budovy ministerstva vnitra na Letné jsme u kulatého stolu provedli vyhodnocení plnění úkolů vyplývajících z Národního plánu boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí v ČR.

Jsme nuceni Vám touto cestou sdělit dodatek k hodnocení plnění úkolů Národního plánu boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí v ČR za období 2006 až 2008.

Vládnoucí strana na úřadu Městské části Praha 5 dala výpověď z nájmu Projektu Šance v Nepomucké ulici č. 5, Praha 5 (Dům Šance), a to bez zajištění náhradních prostor. Tím je ohroženo plnění úkolů Národního plánu a činnost Projektu Šance, který je prvním preventivním a humanitárním programem pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které žijí v ČR zapomenutí.

Koordinátor Projektu Šance vedl projekt, který řeší již od roku 1995 problematiku, která byla zakotvena v usnesení vlády České republiky ze dne 12. července 2000 č. 698 o Národním plánu boje proti sexuálnímu zneužívání dětí.

Tento fakt jsme nuceni sdělit našim zahraničním partnerům i Vám.

Připravujeme dodatek zprávy Projektu Šance pro evropskou komisi Generálního ředitelství spravedlnosti a bezpečnosti v rámci evropského programu AGIS o současné situaci.

Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o podporu ve vzniklé situaci.

S úctou za Projekt Šance, o. s.,
László Sümegh
koordinátor
Na vědomí:
MUDr. Džamila Stehlíková, Mgr. Jitka Gjuričová, Mgr. Marcel Wohlgemuth, Ing. Alena Páralová, Mgr. Ferdinand Raditsch, Mgr. Radek Jiránek, Mgr. Ingrid Křivánková, Mgr. Iva Vrbová.